Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!
Матична делатност

Матична делатност Универзитетске библиотеке регулисана је Законом о библиотечкој делатности.

Почетком матичне делатности на Београдском универзитету може се сматрати оснивање Централног каталога Универзитета у Београду 1930. године, који показује да су челни људи Универзитета још тада имали концепт о значају обједињавања података о набавци литературе на целом Универзитету. Након Другог светског рата Каталог је пренет из Капетан Мишиног здања у зграду Универзитетске библиотеке. То је био први централни каталог у Србији.

Основна функција

Основна функција матичности је да повезује рад високошколских библиотека са одговарајућим институцијама у земљи и иностранству, да уједначава и осавремењује њихово пословање и ради на питањима регулисања статуса библиотека и библиотекара, као и перманентна обука библиотекара.

У послове матичне делатности спада и праћење и стручни надзор рада библиотека универзитета и научних института, прикупљање и унос података у базу података о овим библиотекама, стручно оспособљавање библиотекара почетника, као и организовање праксе студената Катедре за информатику и библиотекарство Филолошког факултета.

Заједница библиотека универзитета у Србији

Ради боље координације рада библиотека на Универзитету, 1976. године основана је Заједница библиотека Универзитета у Београду, којој су се ускоро придружиле и остале академске библиотеке у Србији. Њен рад је крајем осамдесетих прекинут. Године 1992. основана је Заједница високошколских библиотека Србије, са седиштем у Библиотеци. Заједници се придружују библиотеке свих шест универзитета у Републици и библиотеке већих научних института. У тренутку оснивања Заједница библиотека универзитета у Србији је бројала педесетак чланова, а данас их има преко сто педесет. Заједница је један од оснивача Конзорцијума за обједињену набавку у библиотекама Србије (КоБСОН).

Часопис Инфотека

Законским проширивањем матичне делатности, омогућује се остваривање матичности и над специјалним библиотекама у Републици, које имају научно - истраживачки карактер. Како је основни задатак матичне службе рад на стварању јединствене мреже, која би повезивала ове библиотеке међусобно и са светом, Библиотека у сарадњи са одговарајућим члановима Заједнице ради на стварању савремене библиотечке мреже и ширењу нових сазнања у библиотекарству. Некадашње информативно гласило Заједнице ИЗБУС, које се припремало у Универзитетској библиотеци од 1992, прерасло је 2000. године у ИНФОТЕКУ - часопис за информатику и библиотекарство, у којем се објављују научни и стручни радови из области информационих наука и библиотекарства и документи са стручних скупова у организацији Заједнице. Организован је низ курсева и предавања о коришћењу савремене технологије (о коришћењу Интернета, изради WEB презентација и др.).