Пост - сећање

У Умeтничком цeнтру Унивeрзитeтскe Библиoтeкe "Свeтoзaр Maркoвић" 8. Нoвeмбра 2012 у 19 часова отворена је изложба фoтoгрaфиjа Maриja Ћaлић "Пост - сећање"

Марија Ћалић: самостални уметник - професионални фотограф, члан УЛУПУДС-а секције фотографије од 1997. Уз три самостална излагања фотографија у Београду, Панчеву и у Лондону, учествује на више групних изложби у Републици Србији и у иностранству. Њене фотографије биле су заступљене на регионалним и  интернационалних групним изложбама: 'Огледало Балкана' (путујућа изложба 2002-03); 'Затворени токови' Конак кнегиње Љубице Музеја града Београда 2005 (уз ауторе различитих медија: Мариела Цветић, Joscelyn Pook, Иван Стојаковић, Драган Алексић, Istvan Horkay, Martha Rosler, Tom Phillips, Peter Greenaway, итд); 'Микро Наративи' изложба у селекцији кустоса Loranda Hegya која је после Октобарског салона 2007 у Београду, приредјена у Musee d 'Art contemporain Saint Ettiene у Француској које је пратило и издање париског издавач Flammarion 2008, као и самостално на Биеналу уметности у Панчеву 2012.
Имала је и резиденцијални боравак на позив Kulturreferata Minhena 2010, у раду на два обимна фотографска циклуса, у припреми 2013-2014.
Радила је као фотограф и уредник фотографије у дневним и недељним листовима.Фотографије Марије Ћалић су представе природе, историјских евокација и сећања. Спојеви њених фото целина садрже предмете, амбијенте као и портрете који се опиру одредљивости. Наслов ‘Пост - сећање’ надовезује се на стихијску снагу друштвеног заборављања у нашем раздобљу продорне медијске неуравнотежености  и свеприсутне баналности фотографије. Отуд се побудјују преиспитивања доживљаја реалности према фотографији  и култивисања видљивог и упамћеног. У триптисима, као и у самосталним снимцима Марије Ћалић нижу се призори што призивају и прошлост фотографског медијума, али и кинематографског искуства. Досегнута је некадашња питорескност сликарства и  елегична атмосфера предмета, медјупростора и екстеријера. Примери такве уметничке фотографије у последње скоро три деценије чине, на пример, аутори: Seino, Struth, Barth, Hofer, Gersht, Willmann.
Репертоар циклуса ’Пост - сећање’ је и низање путовања: према местима и одабраним предметима, од запуштених балканских визура, рушевне средње Европе до старозаветних и древних попришта какво је Масада. Приступ у деонице упамћене прошлости, и изгледе који нас окружују - светове уништења једнако и природе и историје – постају нов фотографски поредак искуства.