Студенти ФЛУ

у галерији Уметничког центра Универзитетске библиотеке, од 8 до 18. јуна 2012. Факултет ликовних уметности ће се представити изложбом изабраних радова студената са предмета цртање, насталих у школској 2012 - 2013. година. код професора Зорана Димовског.Група младих аутора, се заједно, али и појединачно, бави сродном тематиком тренутних социо-психолошких стања проузрокованих временско-просторном дистанцом. Кроз сегменте као што су детињство, сећање, држава, личност, еротика, силиконске лепотице, естетски изглед, отуђеност, статусни симболи, бренд... Деловањем, свесно или инстинктивно, ослањају се на себе и као објекат, и као субјекат. Кроз унивезалност илични третман несумњиво успостављају врсту баланса стављајући себе у ситуацију избора, неопходности реакције, корисника и уметника.

Способни и за лаж и за истину, желе да виде и осете како то делује, или је деловало, на њих и нас. Нуде производ који се свакодневно и сваког тренутка налази свима на столу. Врсту копије онога што се одиграва око нас, и интересовање да поступимо или да реагујемо на одређени начин на разне појаве наше околине кроз селективни карактери емоционални тон. Међутим, индивидуалне разлике аутора имају своје порекло у диспозицијама које носе са собом кроз искуство и наслеђе, па тако са различитих аспеката посматрају, поступају и реагују. Како кроз историолошке чињенице, тако су и у директној узајамној зависности и од политичких, социјалних, економских, до микродруштвених контаката.

Патријахалном, љубавном, пријатељском или неком другом повезаношћу. Пројекти се могу посматрати и као „средства за социјализацију“ у односу на ставове који се доводе у питање. Тако, уопштено говорећи радови су припремљени да према догађајима око нас поступамо на један или други начин, пријатан или непријатан, прихватљив или неприхватљив. Слободни смо да заузмемо различите ставове под утицајем различитих фактора. А оно што називамо сопственим ставом, увек има емоционални тон.

Ваштаг Вендел