Simboli

U četvrtak, 17. oktobra u 19. časova u Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" otvorena je izložba slika Danila Bojića "Simboli".Prikaz izložbe

Serija slika Danila Bojića predstavlja omaž odabranim velikanima moderne umetnosti, koji sadrži jasnu viziju umetnika o neprolaznosti umetnosti. Bojić je ovu seriju ulja na platnu zamislio kao koherentnu celinu koja u svakom svom segmentu interpretira prepoznatljive ikonične predstave iz opusa uticajnih artističkih figura, koje istorija umetnosti beleži kao inovatore i revolucionare u umetnosti prve polovine XX veka.

Dok posmatramo Bojićev spektar osnovnih boja modernog umetničkog mišljenja, pažnja nam je prvenstveno usmerena ka likovnim citatima iz opusa Dišana, Pikasa, Poloka, Dalija, Maljeviča, Vorhola, Matisa, Magrita i antike. Asocijacija na velike stvaraoce je direktna i nedvosmislena. Umetnik izdvaja amblematske elemente redom - Magritovu lulu, fontanu R. Mutt-a, Vorholovog Mikija, Matisov Plavi akt, Polokove mrlje, Dalijevu goruću žirafu i bistu Apolona Belvederskog - ali ih pritom ne ponavlja doslovno, već ih interpretira na poseban način, čime ovim poznatim slikama daje novu vrednost, novi izraz i pretvara ih u sopstvenu verziju datih simbola, koji sa publikom komuniciraju onako kako je predvideo interpretator. Bojićevi citati su postali nove autonomne predstave, koje, kao i lula u čuvenoj, i ovde citiranoj slici “Varka slika”, više ne čine dela koja citiraju, već samo njihove predstave.

Iz pristupa zadatoj problematici, prepoznaje se autorova sklonost ka konceptualnom, premda je neosporno da je svakoj od inspirativnih figura posvećena naročita pažnja kako bi autor kroz postupak ili preobražaj simbola istakao konkretne umetničke inovacije: magritovsko preispitivanje predstavne vrednosti, koncept readymade-a, vorholovsku ideju savremenog mita, dalijevsko nadrealno, angažovani simbolizam “Gernike”, matisovski svedeni koloristički pristup, polokovski “driping” i kao početak ili kraj - ideal antičke lepote.

Amblematizam svakog od radova je dodatno istaknut pozadinom, koja je u kolorističkom kontrastu sa predstavljenim simbolom, a idejno se oslanja na prethodni rad Danila Bojića. Živo obojeni fon svakog platna je satkan od prepletenih tela lutki neprepoznatljive fizionomije, tmurnog simbola koji umetnik koristi da bi opisao stanje čovečanstva koje prolazi kroz burne i često tragične događaje u XX veku, ali koje takođe simbolišu masovnost bezličnog potrošačkog društva današnjice. Preko slikane humanoidne mase ponete kolektivnom tragedijom, u međuplanu rada, vidimo razasute šahovske figure, pione, koji predstavljaju ljude koji su se nesvojevoljno zatekli u ključnim životnim partijama, i asociraju na važne istorijsko-umetničke trenutke XX veka.

Poznato je da su dela velikana koja Danilo Bojić ovde obrađuje nastala paralelno sa važnim istorijskim događajima, ili čak kao reakcija na društveno-političke okolnosti. Bilo da je originalna predstava bila reakcija na rat ili predosećaj rata, potpuno novi osvrt na umetnost u nama dalekim, a svakako socijalno rigidnijim okolnostima, novi pristup sadržaju, formi ili oboma, umetnik ih je pažljivo i promišljeno izabrao i obeležio kao neke od najupečatljivijih umetničkih dostignuća prethodnog stoleća. Upravo ova činjenica ističe poruku Bojićevih radova da umetnost, originalna i smela, istinski vredna, prevazilazi društvene teškoće, velike zabrane i male podrive i traje uprkos prolaznosti aktuelnog mišljenja, okolnosti, situacija i samog čoveka.

Možda je prava ilustracija ovakvog zaključka rad koji citira antičku bistu Apolona Belvederskog, poznatu svakom studentu slikarstva, svakom ko je učio o umetnosti. Bista je smeštena u moderan, štamparski okvir od isprekidanih linija, koji ne narušava njenu estetiku, dok su umesto šahovskih figura po platnu raspoređene zlatne ribice. Umetnik u ovom delu objedinjuje ideju o vanvremenskom kvalitetu umetnosti, a istovremeno antiku izdvaja od doba modernosti, odloživši je na tiho dno mora, daleko od uzburkane realnosti.

Tehnički sjajno izvedena, ova serija ulja na platnu se odlikuje visokom estetskom vrednošću, do koje je došao predano sledeći sopstveni koncept. Slika je idealna predstava autorove ideje, sadržajno i formalno zaokružena i koloristički puna, što umetnikovoj težnji da kroz sasvim klasičan medij saopšti sopstveno viđenje umetničkog razvoja daje naročit kvalitet.

Ovim sadržajnim i slojevitim tumačenjem jednih od najvažnijih rezultata eksperimentalnih umetničkih praksi prve polovine prethodnog veka, umetnik, pored toga što je učinio poseban omaž velikim imenima moderne umetnosti, napravio je i jedinstven osvrt na fundamentalne umetničke vrednosti. Kroz kompleksnu seriju radova, razrađenim i prijemčivim slikarskim rečnikom Danilo Bojić navodi na razmišljanje o neprolaznom kao suprotnosti svakodnevice.

Ana Bambić Kostov


Biografija umetnika

Danilo Bojić rođen u Beogradu 1979. godine. Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti 2004 godine, na odseku zidno slikarstvo, u klasi Profesora Slobodana Đuričkovića. Od 2004. do 2005. boravi  u Moskvi, na usavršavanju, na državnom fakultetu “Institut V.I. Surikova”. Član ULUS-a od  2011. godine. Član ULUPUDS-a od  2012. godine. Živi i radi u Beogradu

Samostalne žirirane izložbe:
2012. Galerija IZBA-Novi Sad, XX vek-rezultati, Galerija Kolarčeve zadužbine-Beograd
2011. Nova plastika, galerija DiDi, Sankt Peterburg, Rusija
2009. Galerija pozorišta lutaka Pinokio, Beograd- prateća izložba medjunarodnog festivala monodrame
2008. Galerija Diplomatskog Kluba, Beograd
2007. Umetnička galerija “Stara Kapetanija” i Centar lepih umetnosti “Guarnerius”, Beograd.

Grupne žirirane izložbe:
2013. Niš Art Foundation, Izložba mladih-Niš; 12 Soba, Organizacija SCAS,
Kuća Kralja Petra I i Prolećna izložba, ULUS Paviljon Cvijeta Zuzorić;
2011. Decembarski salon, Galerija ULUS, Umetnička galerija “Stara Kapetanija”
Prolećna izložba,12 Soba, Organizacija SCAS, Kuća Kralja Petra I Beograd.
2010. Umetnička galerija “Stara Kapetanija”, Prolećna izložba, Beograd,
2009. Umetnička galerija “Stara Kapetanija”, Zemunski salon, Beograd;
2008. Niš Art Foundation, Izložba mladih, Beograd;
2007. Umetnička galerija “Stara Kapetanija”, Zemunski salon, Beograd,
2006. Umetnička galerija “Stara Kapetanija”, Prolećni salon, Beograd;
2005. Izložbeni prostor Moskovskog odeljenja Saveza umetnika Rusije, Moskva

http://danilobojic.weebly.com/
bojic.danilo@gmail.com