Komunikator

U Umetničkom centru UBSM će od 19 novembra biti postavljena izložba „Komunikator" Ivana Arana i Marka Polića.Pre nego što je počeo da piše, čovek je ctrao svoje misli. Danas, grafički dizajn preoblikuje ideje u slike, ne više šematske već pune duha, ponekad sposobne da prenesu i ceo doživljaj predmeta ili misli koja se ilustruje.

Na izložbi „Komunikator" Ivana Arana i Marka Polića će biti prikazana primenjena grafička rešenja dvojice dizajnera, ali i njihovi nekomercijalni radovi koji se šetaju po granici između primenjene i lepe umetnosti koketirajući sa posmatračima.