Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

O NAMA

Kontakti

Najvažniji kontakti

 

direktor Biblioteke
prof. dr Aleksandar Jerkov
jerkov@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 3370 515

zamenik direktora Biblioteke
Bogoljub Mazić
bgmazic@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 3370 514

sekretar Biblioteke
Aleksandar Dimić
dimic@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 3370 511
tel: +(38111) 3370 513

načelnik Sektora za naučne informacije i razvoj, rukovodilac Odeljenja za naučne informacije i edukaciju
Aleksandra Popović
popovic@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 3370 160
 

načelnik Sektora za nabavku i obradu bibliotečkog materijala, rukovodilac Odeljenja za obradu bibliotečkog materijala
Tatjana Brzulović Stanisavljević
brzulovic@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 3370 405

načelnik Sektora fondova i cirkulacije, rukovodilac Odeljenja fondova - monografskih i serijskih publikacija i posebne biblioteke za narodnu književnost

tel: +(38111) 3370 506

rukovodilac Odeljenja retkosti
Nikola Marković
markovic@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 3370 212

rukovodilac Odeljenja za nabavku bibliotečkog materijala
Nataša Vasiljević
vasiljevic@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 3370 310

rukovodilac Odeljenja za matičnu delatnost
Vera Petrović
petrovic@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 3370 507

rukovodilac Odeljenja za razvoj i održavanje bibliotečkog sistema, digitalizaciju fondova i kulturnu delatnost
Adam Sofronijevic
sofronijevic@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 3370 160

rukovodilac Odeljenja ekonomsko-finansijskih poslova
Antonijević Suzana
antonijevic@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 3370 508

rukovodilac Odeljenja za kataloške informacije, međubibliotečku pozajmicu i snabdevanje dokumentima
dr Aleksandra Pavlović
pavlovic@unilib.bg.ac.rs
medubsm@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 33 70 801

referent za međubibliotečku pozajmicu u zemlji
Vesna Šujica
sujica@unilib.bg.ac.rs
pozajmica@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 3370 512

izrada bibliografije citiranih radova

citiranost@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 3370 160
tel: +(38111) 3370-513,
tel: +(38111) 3370-509, lokal 182

Antonić Sanja   Oja Krinulović  
   

Pitajte bibliotekara
pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 3370 512

urednik likovnog programa
Nataša Matović
matovic@unilib.bg.ac.rs
tel: +(38111) 3370 160

glavni redaktor kataloga
Аleksandra Trtovac
aleksandra@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 211

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354