Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

О НАМА

Контакти

Најважнији контакти

 

директор Библиотеке
проф. др Александар Јерков
jerkov@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 515

заменик директора Библиотеке
Богољуб Мазић
bgmazic@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 514

секретар Библиотеке
Александар Димић
dimic@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 511
тел: +(38111) 3370 513

начелник Сектора за научне информације и развој, руководилац Одељења за научне информације и едукацију
Александра Поповић
popovic@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 160
 

начелник Сектора за набавку и обраду библиотечког материјала, руководилац Одељења за обраду библиотечког материјала
Татјана Брзуловић Станисављевић
brzulovic@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 405

начелник Сектора фондова и циркулације, руководилац Одељења фондова - монографских и серијских публикација и посебне библиотеке за народну књижевност

тел: +(38111) 3370 506

руководилац Одељења реткости
Никола Марковић
markovic@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 212

руководилац Одељења за набавку библиотечког материјала
Наташа Васиљевић
vasiljevic@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 310

руководилац Одељења за матичну делатност
Вера Петровић
petrovic@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 507

руководилац Одељења за развој и одржавање библиотечког система, дигитализацију фондова и културну делатност
Адам Софронијевић
sofronijevic@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 160

руководилац Одељења економско-финансијских послова
Сузана Антонијевић
antonijevic@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 508

руководилац Oдељења за каталошке информације, међубиблиотечку позајмицу и снабдевање документима
др Александра Павловић
pavlovic@unilib.bg.ac.rs
medubsm@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 33 70 801

референт за међубиблиотечку позајмицу у земљи
Весна Шујица
sujica@unilib.bg.ac.rs
pozajmica@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 512

израда библиографије цитираних радова

citiranost@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 160,
тел: +(38111) 3370 509,
тел: +(38111)3370 513, лок. 182

 Сања Антонић Оја Кринуловић  
   

Питајте библиотекара
pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 512

уредник ликовног програма
Наташа Матовић
matovic@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 160

главни редактор каталога
Александра Тртовац
aleksandra@unilib.bg.ac.rs
тел: +(38111) 3370 211

 Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354