Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!
Приобретение

Планско и систематско попуњавање фонда обавља се кроз селективну набавку публикација, која одговара профилу општенаучне и централне библиотеке Београдског Универзитета. За разлику од специјализованих катедарских и институтских библиотека, које претежно набављају публикације везане за одговарајућу струку, Библиотека је оријентисана на набавку општих и фундаменталних дела и референсних публикација из свих научних области, са тежиштем на друштвеним и хуманистичким наукама.

Посебан значај има набавка уџбеничке литературе као и домаћих и страних универзитетских публикација и публикација о универзитетима.

Због селективног приступа, основни вид набавке публикација у научним библиотекама је куповина. Како овај начин набавке изискује редовна и значајна материјална средства, нарочит значај добила је традиционална размена књига и периодике са око 250 сродних институција широм света. Управо захваљујући размени Библиотека је и у најтежим приликама успела да одржи континуитет у пристизању стране научне литературе.

Библиотека прима веће или мање поклоне од институција из земље и иностранства, као што су факултети, академије, поједине катедре, институти, научна друштва, али и од корисника, професора универзитета, научних и културних радника, било да је реч о поклонима самих аутора, деловима библиотека или чак целим библиотекама. Завештањем је добијен велики број вредних легата.

Због недостатка средстава за редовну набавку, поклон је постао главни извор набавке нових  штампаних публикација, а лиценце за коришћење страних електронских публикација добијају се преко конзорцијума КоБСОН.